onderdeel van deKunstClub.nl


Andere dompeltechnieken

Voortbordurend op het vele obvara-onderzoek dat we verrichten en op de daarbij opgedane erva­ringen, hebben we uitgezocht wat er gebeurt bij dompelen van heet aar­dewerk in andere "natuurlijke" me­dia: suikerwater, stroopwater, azijn, sodaoplossing, zout water, havermout, zuurkool (!), melk en combinaties hiervan. In Letland, zo hoorden we, gebruikt men in water fijngestampte gekookte aardappelen ....

Suiker geeft prachtige blauwe vlammen als je het hete werk na kort dompelen weer boven water haalt …. en een redelijk egale zwarting. Aanhangende druppels tekenen zich mooi af in de zwarting. Suiker plus azijn levert grijstin­ten. Zout en soda zijn niet interessant (in ieder geval, niet op deze manier). Stroop doet hetzelfde als suiker; rinse appelstroop lijkt meer op suiker-plus-a­zijn. Havermout geeft een grovere tekening, maar eerlijk gezegd, het dompe­len in havermout-pap is wat onhandig. Zuurkool geeft langgerekte patronen, maar het is een crime om je werk weer boven water te krijgen. Conclusie: dergelijke exotische technieken zijn spannend, inspannend en (helaas) on­handig.

We beperken ons daarom in de praktijk vaak tot de in het menu genoemde media.