onderdeel van deKunstClub.nl


Egyptisch blauw

Al meer dan 5000 jaar geleden kenden de Egyptenaren het zogenaamde Egyptisch blauw (ook wel Egyptisch turquoise) dat een grandioze turquoi­se kleur had. Na intensieve eigen research & development maken en gebruiken wij dit materiaal nu regelmatig.

We onderzochten diverse pigmenten (en maken nu een zestal kleuren) en beproefden allerlei recepturen. Dit alles is uitgekris­talliseerd in mooi werk, dat we graag laten zien.

Bijzonder is, dat het materiaal "self-glazing" is. Het voelt hard en wat glasach­tig aan. Dat klopt, want de body is in- EN uit­wendig verglaasd. Maken en glazuren in één stook (tot 950 ºC).

We tekenen aan, dat het materiaal wel heel anders aanvoelt dan klei. Het is NIET plastisch. Denk eerder aan kauwgom of, als je je dat nog kunt herinne­ren, een brok pek of asfalt, dat je in je hand warm en zacht maakte om het te kunnen vervormen (ik ga terug naar de jaren 1950).

De moeilijke verwerkbaarheid dwingt je tot het ont­wikkelen van een eigen vormentaal. Op de een af andere manier hebben de gemaakte werken vaak iets farao-achtigs, iets Egyptisch. De meest gebruikte vormgevingstechniek is drukvormen in een mal. Veel origineel Egyptisch werk heeft de vorm van amulet, liggend beeldje, schaaltje, en een enkel potje. Het is nooit groter dan 10 cm.